พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันมหาเจษฎาบดินทร์พระน่ั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

31-03-59

          31  มีนาคม  2559 ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัย ศิลปกรรมวัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา   ร่วมถวายสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และได้จัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2559 ร่วมด้วย โดยมีนายภัคพงษ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน