โครงการกีฬาสานสัมพันธ์จังหวัดพังงา ประจำปี 2559

grela

              30-31  มีนาคม 2559 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิิติืจังหวัดพังงา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันข้าราชการพลเรือนจังหวัดพังงา ระหว่างหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้มีความสามัคคีของข้าราชการทุกฝ่าย  ณ สนามกีฬานากรอกคอกหญ้า (เทศบาลเมืองพังงา) และสนามกีฬากลางจังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6