วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

6-04-59

          6  เมษายน  2559 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศูนย์ศึกษาและวิจัยวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน