อบรมแบบสำรวจ

five

        13  เมษายน  2559  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุม ชี้แจง แบบสำรวจโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา