สงกรานต์

SONGKRAN

          12  เมษายน 2559 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา  ร่วมรดน้ำ อวยพร นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เนื่องในวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย)  และ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมรดน้ำ อวยพร นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เนื่องในวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ด้วยเช่นกัน