สงกรานต์

SONGKRAN

          12  เมษายน 2559 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา  ร่วมรดน้ำ อวยพร นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เนื่องในวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย)  และ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมรดน้ำ อวยพร นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เนื่องในวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ด้วยเช่นกัน


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6