จังหวัดเคลื่อนที่

20-04-59

           20  เมษายน  2559 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด (จังหวัดเคลื่อนที่) ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาได้มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับคนพิการ ตามโครงการให้บริการยืมอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ โดยมี นายภัคพงษ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายอำเภอคุระบุรี และตัวแทนสภาอุตสาหกรรม ร่วมมอบอุปกรณ์ดังกล่าว และออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งรัก ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6