จังหวัดเคลื่อนที่

20-04-59

           20  เมษายน  2559 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด (จังหวัดเคลื่อนที่) ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาได้มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับคนพิการ ตามโครงการให้บริการยืมอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ โดยมี นายภัคพงษ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายอำเภอคุระบุรี และตัวแทนสภาอุตสาหกรรม ร่วมมอบอุปกรณ์ดังกล่าว และออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งรัก ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา