วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25-04-59

          25  เมษายน 2559 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ๕ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน