ทูบี สีสัน แพรพรรณร่วมสมัย

3-05-59

          3  พฤษภาคม  2559 นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน เปิดงาน  "ทูบี สีสัน แพรพรรณร่วมสมัย"โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ัประกอบการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดพังงา และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ในงานมีการเดินแฟชั่นการแต่งกายชุด บาบ๋า ย่าหย๋า ซึ่งเป็นการแต่งกายที่ผสมผสานวัฒนธรรมหลายชาติแบบร่วมสมัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการ  TO BE NUMBER ONE ตัวแทนของจังหวัด เข้าประกวดในการแข่งขันระดับประเทศ ประจำปี 2559 โดยมี นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย