พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี 2559

5-05-59

           5  พฤษภาคม  2559 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน นางสาวประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล  เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน