ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม

page1-1

      วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 นายคนอง  ดาวประดับ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดพังงา (สวท.พังงา) ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ได้ส่งพนักงานแจงนับ หรือ “คุณมาดี” สวมเสื้อโปโลสีแดงเลือดหมู ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม ลงพื้นที่สัมภาษณ์ ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2559 เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินการอุตสาหกรรมจากสถานประกอบการในพื้นที่เทศบาลเมืองพังงา และขอความร่วมมือท่านผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่/พนักงานแจงนับ หรือ“คุณมาดี” ที่จะลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล และขอให้ท่านผู้ประกอบการมั่นใจเลยว่าข้อมูลที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงาจัดเก็บนั้นไม่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอย่างแน่นอน แต่จะนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรมร่วมกันของทุกภาคส่วนเท่านั้น


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6