จังหวัดเคลื่อนที่

19-05-59

         19 พฤษภาคม 2559 เวลา10.30น. นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียนบ้านบ่อแสน ม.5 ต.บ่อแสน  อ.ทับปุด จ.พังงา โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมด้วย