การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

trang

         21-22 พฤษภาคม  2559 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพ การจัดเก็บข้อมูล และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติระดับ 14 สถิติจังหวัดภาคใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการจัดเก็บข้อมูลควบคุมคุณภาพข้อมูลและสร้่างความเข้าใจอันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ณ ปากเมงรีสอร์ท ต.ไม้ฝาด อ.สำเกา จ.ตรัง


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6