Digital Thailand

 

DigitalThailand

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ  "ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016" ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและกล่าวปาฐกถาพิเศษแสดงวิสัยทัศน์"การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" เพื่อก้าวสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0