โครงการบรรชาอุปสมบท

28-05-59

          28  พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการบรรชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาการเปรียญ วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานโครงการ