กิจกรรมรณรงค์ 3 เก็บ 5 ส. ป้องกัน 3 โรค

stopYoonglay2

          วันที่ 3 มิ.ย.59 เวลา 09.00 น. นางสาวประไพ  พุกงามสถิติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ 3 เก็บ 5 ส. ป้องกัน 3 โรค โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการจัดกิจกรรม และนำขบวน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักเรียน ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุข เคาะประตูบ้านเชิญชวนชาวพังงา รณรงค์ 3 เก็บ 5 ส. ณ หอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนและบริเวณตลาดเมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา