กิจกรรมรณรงค์ "ชาวพังงาปลอดภัย ร่วมใจเลิกใช้โฟม

Licence-1

 

          วันที่ 3 มิ.ย. 59 เวลา 11.00 น. นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ชาวพังงาปลอดภัย ร่วมใจเลิกใช้โฟม โดยนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. ณ ศาลาเขาช้าง ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักถึงมหันตภัยจากการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารและวัตถุประเพื่อให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดพังงา ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และอันตรายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์โฟมสำหรับบรรจุอาหาร โดยร่วมกันรณรงค์ ลดการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารในร้านค้า ร้านอาหารและส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนชาวพังงามีสุขภาพอนามัยที่ดี และเพื่อให้ปริมาณขยะในจังหวัดลดลง กิจกรรมครั้งนี้มีการจัดนิทรรศการ ความรู้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พิษภัยและอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์โฟมบรรจุอาหาร การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ต่อจากนั้นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ชาวพังงาปลอดภัย ร่วมใจเลิกใช้โฟม และพิธีมอบป้ายรณรงค์เลิกใช้โฟมให้ส่วนราชการ ผู้ประกอบการร้านอาหาร เครือข่ายภาคเอกชน เครือข่ายประชาชน