โครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป

Uppasombot

 

          วันที่ 3 มิ.ย.59 เวลา 10.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สถิติจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพังงา นายอำเภอ และส่วนราชการต่างๆ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ      ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา