กิจกรรมปลูกต้นไม้

Tree

         9  มิถุนายน 2559 เวลา 10.00น. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา  ร่วมกิจกรรมโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  ณ หมู่ที่1 บ้านบางเตยเหนือ  ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการ