โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด

taguitung

         16  มิถุนายน  2559 นางสาวประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกพบปะประชาชนในพื้่นที่ และกำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้่องการของประชาชนตลอดจนนำปริการภาครัฐ และเอกชนไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านบางนุ หมู่ที่6 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยมีนายภัคพงศ์   ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6