พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

annimal

          17  มิถุนายน  2559 เวลา 09.00 น. นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์่น้ำจังหวัดพังงา โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  ณ บริเวณบึงนบหลวง บ้านหูนบ หมู่ 4  ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าว


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6