มอบอินทผลัม ส่งเสริมประเพณีถือศีลอด

 

Intapalum

            วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้ นางสาวประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่ออกพบปะเยี่ยมเยือน และมอบอินทผลัมให้แก่พี่น้องชาวไทยมุสลิม เพื่อส่งเสริมประเพณีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการกับผู้นำศาสนาอิสลาม ชุมชนอิสลาม ณ มัสยิดบ้านในโตน และมัสยิดนูรู้ลฮีดายะห์ ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา