ร่วมการประเมินพื้นที่ จังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร

TobeNo1-1

tobe1

 

           วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นางสาวประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมการรับประเมินพื้นที่ จังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ตามการประกวดกิจกรรมในโครง TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

 


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6