ร่วมการประเมินพื้นที่ จังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร

TobeNo1-1

tobe1

 

           วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นางสาวประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมการรับประเมินพื้นที่ จังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ตามการประกวดกิจกรรมในโครง TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา