บันทึกเสียงถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

MOM-Day

        วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ร่วมบันทึกเสียงคำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความจงรักภักดี ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา