ลงพื้นที่สำรวจศูนย์ICTชุมชน เพื่อเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน

Dijitalcity

          วันที่ 11 กรกฏาคม 2559  นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ่อแสน ณ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา อ.ทับปุด จ.พังงา และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อประเมินความพร้อมและสำรวจพื้นที่ สำหรับการเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน รองรับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6