พิธีเจริญพระพุทธมนต์

29-07-59

          28  กรกฎาคม  2559  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559 ณ วัดประชุมศึกษา ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน