เปิดอบรมโครงการค่ายปฏิบัติการ

30-07-59

          30 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอบหมายให้ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา  เปิดการอบรมโครงการค่ายปฏิบัติการ "เครือข่ายเยาวชนต้นแบบ " ณ โรงเรียนวัดนิโครธาราม อ.ทับปุด จ.พังงา