มอบวุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

1-08-59

         1  สิงหาคม 2559 เวลา08.30 น. นายคนอง  ดาวประดับ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เครือข่ายครูดิจิทัลแกนนำ" และ "เครือข่ายเยาวชนต้นแบบ" และมอบวุฒิบัตรในวันปิดการอบรมฯ ณ โรงเรียนวัดนิโครธาราม อ.ทับปุด จ.พังงา