กิจกรรมปั่นจักรยานและเดินรณรงค์ประชามติ Big Day

4-08-59

          4  สิงหาคม 2559 นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยาน ขบวนช้าง พร้อมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ( Big Day)  ซึ่งพร้อมกันท่ัวประเทศ เป็นโค้งสุดท้ายก่อนออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เพื่อให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการในการออกเสียงประชามติได้อย่างถูกต้อง โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมเดินรณรงค์ประชามติ Big Day


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6