กิจกรรมปั่นจักรยานและเดินรณรงค์ประชามติ Big Day

4-08-59

          4  สิงหาคม 2559 นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยาน ขบวนช้าง พร้อมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ( Big Day)  ซึ่งพร้อมกันท่ัวประเทศ เป็นโค้งสุดท้ายก่อนออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เพื่อให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการในการออกเสียงประชามติได้อย่างถูกต้อง โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมเดินรณรงค์ประชามติ Big Day