กิจกรรมปลูกไม้มงคล

11-08-59

         11  สิงหาคม  2559 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day และปลูกไม้มงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559