พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

 12-08-59

            12  สิงหาคม 2559 เวลา 06.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559