พิธีเปิดงานตลาดต้องชม "ตลาดนัดบางเนียง (ช่องฟ้า)

market

          3   กันยายน 2559 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดงาน ตลาดต้องชม "ตลาดนัดบางเนียง (ช่องฟ้า)"เพื่อให้เกษตรกรได้มีจุดจำหน่ายสินค้า เป็นการขยายช่องทางการตลาดแก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการ SMEs เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ณ ตลาดนัดบางเนียง (ช่องฟ้า) ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา