พิธีเปิดงานตลาดต้องชม "ตลาดนัดบางเนียง (ช่องฟ้า)

market

          3   กันยายน 2559 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดงาน ตลาดต้องชม "ตลาดนัดบางเนียง (ช่องฟ้า)"เพื่อให้เกษตรกรได้มีจุดจำหน่ายสินค้า เป็นการขยายช่องทางการตลาดแก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการ SMEs เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ณ ตลาดนัดบางเนียง (ช่องฟ้า) ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6