"จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด"

"11-09-59

         11  กันยายน  2559 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา  ลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง "จังหวัดใสสะอาดอำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐในวันต่อต้านคอร์ปชั่นแห่งชาติ 2559  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายสกล  จันทะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมพิธีลงนานในสัตยาบัน ตามโครงการดังกล่าว


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6