เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด

unnamedunnamed 12

        วันที่ 1-3 กันยายน 2559 นายศรีพงศ์  บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เข้าร่วมสัมนา เรื่องเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ณ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณ ประธาน อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 4 กล่าวเปิดสัมมนาพร้อมมอบของที่ระลึก และมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมด้วย