เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด

unnamedunnamed 12

        วันที่ 1-3 กันยายน 2559 นายศรีพงศ์  บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เข้าร่วมสัมนา เรื่องเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ณ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณ ประธาน อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 4 กล่าวเปิดสัมมนาพร้อมมอบของที่ระลึก และมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมด้วย


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6