โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวพังงาสู่อาเซียน

15-09-59

        14-15 กันยายน 2559 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด ร่วมโครงการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้ัอมในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวพังงาสู่อาเซียน (กิจกรรมจัดเตรียมบุคลากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย) ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยอันดามัน บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายศรีพงศ์  บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน

      


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6