พิธีเปิดงาน Startup Thailand @ Digital Thailand ภูมิภาค 2016

thailland       

  16-18 กันยายน 2559 นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.มาลี วงศาโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  สถิติจังหวัด 13 จังหวัดภาคใต้ นางสาวประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Startup Thailand @ Digital Thailand ภูมิภาค2016 โดยมีพลฯเอกประยุทธ์  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต

   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดงานสัมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ "ดิจิทัลไทยแลนด์2016" เพื่อเปิดตัวแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ต่อแนวคิดของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6