โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นและชุมชนด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อใช้โอกาสในการเข้าสู่อาเซียน

27-09-59

         27 กันยายน 2559 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และพนักงาน ลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นและชุมชนด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องปันหยี โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน