โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก

kinja

         3  ตุลาคม  2559 เวลา 19.09 น. นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ร่วมงานโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดพังงา ประจำปี 2559 ณ บริเวณตลาดสดกราภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา  ซึ่งประเพณีดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 เพื่อสืบทอดประเพณีของท้องถิ่นที่ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานให้คงอยู่ตลอดไป