โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก

kinja

         3  ตุลาคม  2559 เวลา 19.09 น. นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ร่วมงานโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดพังงา ประจำปี 2559 ณ บริเวณตลาดสดกราภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา  ซึ่งประเพณีดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 เพื่อสืบทอดประเพณีของท้องถิ่นที่ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานให้คงอยู่ตลอดไป


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6