โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเส้นทางสนับสนุนการท่องเที่ยวเกาะยาว

1475740128938-1

1475740160926-3

          วันที่ 5 ตุลาคม 2559 นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมรับฟังความคิเห็น ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเส้นทางสนับสนุนการท่องเที่ยวเกาะยาว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะยาว อ.เกาะยาวจังหวัดพังงา การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาและพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6