โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเส้นทางสนับสนุนการท่องเที่ยวเกาะยาว

1475740128938-1

1475740160926-3

          วันที่ 5 ตุลาคม 2559 นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมรับฟังความคิเห็น ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเส้นทางสนับสนุนการท่องเที่ยวเกาะยาว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะยาว อ.เกาะยาวจังหวัดพังงา การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาและพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด