การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร(15วัน) เพื่อถวายเป็นราชกุศลพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

tap

27  ตุลาคม  2559 นางสาวประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมบันทึกเสียงคำถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อนำไปเผยแพร่ออกอากาศทางระบบ เอฟ เอ็ม 100 เมกกะเฮิร์ต ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา

tonkum

27  ตุลาคม  2559 เวลา 17.30 น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาการเปรียญวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา