ชาวพังงารวมพลังทำขนมเต้าส้อ

thawso

1  พฤศจิกายน  2559 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายเอกรัฐ หลีเซ็น นายศรีพงศ์  บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์โอทอปจากทุกอำเภอ รวมพลังทำขนมเต้าส้อกว่า 4หมื่นลูกไปแจกประชาชนที่บริเวณท้องสนามหลวง ในระหว่างที่รอเข้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ที่พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 4 พฤศจิกายน  2559


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6