ชาวพังงารวมพลังทำขนมเต้าส้อ

thawso

1  พฤศจิกายน  2559 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายเอกรัฐ หลีเซ็น นายศรีพงศ์  บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์โอทอปจากทุกอำเภอ รวมพลังทำขนมเต้าส้อกว่า 4หมื่นลูกไปแจกประชาชนที่บริเวณท้องสนามหลวง ในระหว่างที่รอเข้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ที่พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 4 พฤศจิกายน  2559