พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมฯ

p7-11-59-1

         วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. นางสาวประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดพังงา ร่วมเป็นประธาน ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดประชุมโยธีพระอารามหลวง โดยมีพระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธีพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดประชุมโยธีฯ ร่วมประกอบพิธี โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้า หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิดัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมราโชวาท/พระราชดำรัส เพื่อน้อมนำไปปฏิบัติสืบต่อไป คณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา 9 นาที เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

p7-11-59-2

p7-11-59-3