การจัดกิจกรรม "พังงา ตามรอยพ่อ พอเพียง" และปลูกต้นไม้ 890 ต้น ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

praaugsorn

         3  พฤศจิกายน 2559  เวลา 12.30 น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรม "พังงา ตามรอยพ่อ พอเพียง" และปลูกต้นไม้ 890 ต้น ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ สนามกีฬาจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมี นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรม "พังงา ตามรอยพ่อ พอเพียง" และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6