การจัดกิจกรรม "พังงา ตามรอยพ่อ พอเพียง" และปลูกต้นไม้ 890 ต้น ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

praaugsorn

         3  พฤศจิกายน 2559  เวลา 12.30 น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรม "พังงา ตามรอยพ่อ พอเพียง" และปลูกต้นไม้ 890 ต้น ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ สนามกีฬาจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมี นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรม "พังงา ตามรอยพ่อ พอเพียง" และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม