บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล

thum

         7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00น. นางสาวประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา  นายสิรยศ  อาจหาญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา  นายสราวุฒิ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาพังงา  นายโสภณ  เคี่ยมการ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา นายมนต์ชัย  สุขมูล ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพังงา  นายขมล  เดชดำนิล นายช่างโทรคมนาคม 6 สำนักงานบริการลูกค้า กสท พังงา (CAT)  นายโชติ  สุตตาพงศ์ หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพังงา  ร่วมเป็นประธาน ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดประชุมโยธีพระอารามหลวง โดยมีพระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธีพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย คณะสงฆ์วัดประชุมโยธี ร่วมประกอบพิธี หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม  หน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชนจังหวัดพังงา รับเป็นเจ้าภาพ ประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมราโชวาท/พระราชดำรัส เพื่อน้อมนำไปปฏิบัติสืบต่อไป คณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา 9 นาที เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล