พิธีวางพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี2559

rain

          14  พฤศจิกายน  2559  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" จังหวัดพังงา ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมีนายศรีพงศ์  บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี