โครงการทำความดีถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นางสาวประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมทำกิจกรรมตาม โครงการทำความดีถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการปลูกต้นไม้ จำนวน 89 ต้น บริเวณป่าชายเลน ณ บ้านบางพัฒน์ ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา