พิธีเจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพรในหลวงรัชการที่10 ขึ้นทรงราชย์

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นผู้นำพสกนิกรชาวจังหวัดพังงาทุกหมู่เหล่า และนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา พร้อมลั่น ฆ้อง กลอง ระฆัง และกล่าวทรงพระเจริญ ในวโรกาสที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์ สืบราชสันตติวงศ์เป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ในราชวงศ์จักรี ที่พระอุโบสถวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา