ร่วมสัมนาสรุปบทเรียนผลงานโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ2559และการรณรงค์สร้างขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมสัมนาสรุปบทเรียนผลงานโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐปีงบประมาณ 2559 ของจังหวัดพังงา และการรณรงค์สร้างกำลังใจให้กับหน่วยงานทีรับผิดชอบลดการใช้พลังงานในภาครัฐ และมอบของรางวัลที่ระลึกและหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED ให้กับหน่วยงาน ใช้ทดแทนหลอดรุ่นเก่า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ปฏิบัติงานและเป็นการนำร่องการใช้หลอดไฟประสิทธิภาพสูงให้กับหน่วยงานอื่น ๆในจังหวัดพังงา ณ ห้องปันหยี โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6