การจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย

วันที่7 ธันวาคม 2559 เวลา16.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพังงา