การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย(จังหวัดพังงา)

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคพังงา นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(แห่งประเทศไทย)"สุจริตตามรอยพ่อขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" ประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดขึ่นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไป โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมด้วย