การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย(จังหวัดพังงา)

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคพังงา นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(แห่งประเทศไทย)"สุจริตตามรอยพ่อขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" ประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดขึ่นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไป โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมด้วย


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6