ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ระดับจังหวัด

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น.นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และ นายศรีพงศ์  บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่1/2559 เพื่อทำหน้าที่บูรณาการเชื่อมโยงและตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่7 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา